Privacy Beleid

Introductie

De website Vacatures-in-noord-brabant.nl is een jobboard dat ontwikkeld en vermarkt wordt door Step2Go B.V.

Step2Go B.V. verder te noemen als Step2go zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website https://vacatures-in-noord-brabant.nl/ verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.


Gegevensverzameling en –gebruik

De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw aanvraag door Step2Go of van een van haar partners. Step2Go heeft als doel u als kandidaat te verbinden met een van de bij ons aangesloten werkgevers. Wanneer u zich aanmeld voor meer informatie worden uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om u op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen;
  • Om u relevantie informatie te kunnen bieden op onze website.

Alleen als u door uw registratie, of een latere wijziging daarvan, toestemming hebt gegeven zullen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, dat wil zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen vindt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming geen doorgifte aan derden van uw persoonsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.


Hoe lang bewaren wij uw persoonlijk gegevens?

Uw gegevens worden na aanmelding standaard in Carerix ons CRM systeem opgeslagen. U kunt zich ten alle tijde via een van nieuwsbrieven uitschrijven.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen; Voor en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, burgerlijke staat, e-mailadres,  informatie over opleidingen, salaris, referenties; Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof.

Uw gegevens worden standaard in Carerix opgeslagen voor de duur van vijf jaar. Wij zijn erg geïnteresseerd in u verdere loopbaan en willen deze graag blijven volgen.


Beveiliging gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke map in ons recruitmentsysteem van Carerix. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord en wordt regelmatig ververst.


Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@vacatures-in-noord-brabant.nl. U heeft tevens het recht om Step2Go op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken of wel te verzoeken om de persoon gegevens te verwijderen uit onze administratie. Binnen uiterlijk een maand zijn u gegevens uit onze systemen verwijdert.


Gelijke kansen

Step2Go is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van bijvoorbeeld geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, leeftijd, e.a.. Dit voeren beleid voeren wij door in al onze diensten.


Wijzigingen in ons privacybeleid en vragen

Dit privacybeleid kan ten allen tijde door Step2Go worden gewijzigd. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van Step2Go, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen mailto:info@vacatures-in-noord-brabant.nl.